Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Besök oss på Tripadvisor
 

Coronastrategi

 

Smokeys Corona-strategi

Regeringens besked 2020-10-22 att höja besökgränsen från 50 till 300 personer på vissa typer av arrangemang ger oss möjlighet att genomföra en del event som vi avvaktat med sedan i våras. Dock kommer vi nu ännu noggrannare följa alla de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. De arrangemang som vi vill genomföra är i första hand av kulturell art och oftast då musikarrangemang i olika former.

För att kunna genomföra säkra arrangemang måste man, enligt oss, ha mycket personal på plats som kan kontrollera att gästerna förstår våra begränsningar och följer våra regler. Vi har därför på Smokey beslutat att ändra våra öppettider och inriktning under vinterhalvåret just för att kunna ha rejäl bemanning på våra arrangemang. Våra lokaler är stora och luftiga och ger oss möjlighet att genomföra events utan trängsel.

Våra åtgärder:

 • Komprimera våra öppettider för att kunna säkerställa nödvändig bemanning vid arrangemang. Våra anställda övervakar att FHMs rekommendationer efterlevs.
   
 • Kontrollerad bordplacering för att hålla rekommenderade avstånd.
   
 • All beställning sker vid borden.
   
 • Bemanning vid garderob och utanför toaletter för att undvika trängsel.
   
 • Handsprit finns tillgängligt.
   
 • Endast sittande gäster tillåts.
   
 • Max 8 personer per bord.
   
 • Vid större arrangemang kommer det vara nödvändigt att boka plats i förväg så vi kan kontrollera att inte för många kommer samtidigt. Drop-in kommer alltså inte vara möjligt vid vissa tillfällen.
   

 

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till Smokeys nyhetsbrev om du vill få information om vad som händer hos oss.

Personalinloggning